Kursangebot IT Kurse

FSS 2019 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
300406 Excel: Grundlagen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Donnerstags, 21.02.+28.02.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
300407 Excel: Grundlagen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dienstags, 07.05.+14.05.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 07.05.2019
300408 Excel: Grundlagen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Mittwochs, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 20.03.2019
300409 Excel: Weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Montags, 04.03.+11.03.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 04.03.2019
300410 Excel: Weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Mittwochs, 03.04.+10.04.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 03.04.2019
300411 Excel: Grundlagen und weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dienstags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
300412 Excel: Grundlagen und weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
300413 Excel: Grundlagen und weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Donnerstags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
300414 Excel: Grundlagen und weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Donnerstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
300415 EXCEL – Effiziente Anwendung in der Praxis
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dienstags, 05.03.+12.03.+19.03.+26.03.2019, 05.15-08.30 p.m.
Erstmals am: 05.03.2019
300416 EXCEL – Effiziente Anwendung in der Praxis
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Donnerstags, 02.05.+09.05+16.05.+23.05.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 02.05.2019
300420 Excel: VBA-Programmierung
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Mittwoch, 13.03.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 13.03.2019
300421 Excel: VBA-Programmierung
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Montag, 01.04.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 01.04.2019
300422 Excel: VBA-Programmierung
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Montag, 27.05.2019, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 27.05.2019

HWS 18/19 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
300406 Excel: Grundlagen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dieser Kurs muss leider entfallen!
300407 Excel: Grundlagen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dieser Kurs muss leider entfallen!
300408 Excel: Grundlagen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Mittwochs, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 17.10.2018
300409 Excel: Weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Montags, 05.11.+12.11.2018, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 05.11.2018
300410 Excel: Grundlagen und weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Donnerstags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 13.09.2018
300411 Excel: Grundlagen und weiterführende Anwendungen
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dieser Kurs muss leider entfallen!
300412 EXCEL – Effiziente Anwendung in der Praxis
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Donnerstags, 13.09.+20.09.+27.09.+04.10.2018, 05.15-08.30 p.m.
Erstmals am: 13.09.2018
300413 EXCEL – Effiziente Anwendung in der Praxis
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dieser Kurs muss leider entfallen!
300417 Excel: VBA-Programmierung
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Montag, 15.10.2018, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 15.10.2018
300418 Excel: VBA-Programmierung
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Mittwoch, 14.11.2018, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 14.11.2018
300419 Excel: VBA-Programmierung
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dieser Kurs muss leider entfallen!