Kursangebot Sprachkurse

FSS 2019 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200339 Italienisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Montags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200340 Italienisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Mittwochs, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200341 Italienisch I (A1,1)
Ort: N.N
Montags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200342 Italienisch I (A1,1)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Dienstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 19.03.2019
200343 Italienisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Montags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200344 Italienisch II (A1,2)
Ort: N.N
Montags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200345 Italienisch II (A1,2)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200346 Italienisch III (A2,1)
Ort: N.N
Dienstags, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200347 Italienisch III (A2,1)
Ort: N.N
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200348 Italienisch IV (A2)
Ort: N.N
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200349 Italienisch Konversation (B2)
Ort: L15,14 B001
Mittwochs, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019

HWS 18/19 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200340 Italienisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200341 Italienisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Mittwochs, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 12.09.2018
200342 Italienisch I (A1,1)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Montags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 10.09.2018
200343 Italienisch I (A1,1)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 13.09.2018
200344 Italienisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Montags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 10.09.2018
200345 Italienisch II (A1,2)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200346 Italienisch II (A1,2)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Donnerstags, 17.15-18.45
Erstmals am: 13.09.2018
200347 Italienisch III (A2,1)
Ort: L9,7 / 1.OG / Zi.100
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200348 Italienisch III (A2,1)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200349 Italienisch IV (A2)
Ort: L13,9 Raum 117
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200350 Italienisch Konversation (B2)
Ort: L15,14 B001
Mittwochs, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 12.09.2018