Kursangebot Sprachkurse

FSS 2019 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200450 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200451 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200452 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 01.04.2019
200453 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 8.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200454 Spanisch I (A1,1)
Ort: O 128
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200455 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200456 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200457 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Freitags, 13.45-17.15 Uhr
Erstmals am: 05.04.2019
200458 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Samstags, 10.30-13.45 Uhr
Erstmals am: 06.04.2019
200459 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200460 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200461 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200462 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 01.04.2019
200463 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200465 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200466 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200467 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Montags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 01.04.2019
200468 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 109
Mittwochs, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 03.04.2019
200469 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200470 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Montags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200472 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200473 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 02.04.2019
200474 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200475 Spanisch V (B1,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Mittwochs, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 03.04.2019
200476 Spanisch V (B1,1)
Ort: O 128
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200477 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200478 Spanisch VI (B1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200480 Spanisch VI (B1,2)
Ort: N.N
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200481 Spanisch VII (B2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200483 Spanisch VIII (B2,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200484 Spanisch Auffrischung II (B1)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200485 Spanisch Auffrischung II (B1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200486 Spanisch Auffrischung III (B2)
Ort: L15,14 B112
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200487 Spanisch Konversation II (B2)
Ort: O 128
Dienstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200488 Español comercial (B2-C1)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200489 Spanisch Wortschatz (C1)
Ort: L15,14 B001
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200490 Spanisch Literatur (B2-C1)
Ort: L15,14 B112
Dieser Kurs muss leider entfallen!
210402 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: O 129
Samstag, 30.03..+Sonntag, 31.03.2019, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 30.03.2019
210403 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: EO 259
Samstag, 18.05..+Sonntag, 19.05.., jeweils 10.00-15.0 Uhr
Erstmals am: 18.05.2019
210404 Spanisch Grammatik: Subjuntivo und mehr (B2-C1)
Ort: EO 259
Samstag, 06.04..+Sonntag, 07.04.2019, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 06.04.2019
210408 Spanisch für das Büro (A2,1) (BzG)
Ort: L15,14 B110
Freitag,28.06.2019., 09.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 28.06.2019
210409 Spanisch für die Arbeit (A2,2) (BzG)
Ort: L15,14 B110
Freitag,05.07.2019., 09.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 05.07.2019