Kursangebot Sprachkurse

FSS 2019 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200450 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200451 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200453 Spanisch I (A1,1)
Ort: N.N
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 01.04.2019
200454 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200455 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200456 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200457 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Freitags, 13.45-17.15 Uhr
Erstmals am: 05.04.2019
200458 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Samstags, 10.30-13.45 Uhr
Erstmals am: 06.04.2019
200459 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200460 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200461 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200462 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 01.04.2019
200463 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200464 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200465 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200466 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200467 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Montags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 01.04.2019
200468 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 03.04.2019
200469 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200470 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B001
Montags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200471 Spanisch IV (A2,2)
Ort: L15,14 B001
Mittwochs, 15.30-27.00 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200472 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200473 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 02.04.2019
200474 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200475 Spanisch V (B1,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Mittwochs, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 03.04.2019
200476 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200477 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200478 Spanisch VI (B1,2)
Ort: N.N
Montags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200479 Spanisch VI (B1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2019
200480 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200481 Spanisch VII (B2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200482 Spanisch VII (B2,1)
Ort: L15,14 B001
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200483 Spanisch VIII (B2,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200484 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200485 Spanisch Auffrischung II (B1)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200486 Spanisch Auffrischung III (B2)
Ort: L15,14 B112
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200487 Spanisch Konversation II (B2)
Ort: L15,14 B112
Dienstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2019
200488 Español comercial (B2-C1)
Ort: L15,14 B112
Donnerstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
200489 Spanisch Wortschatz (C1)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2019
200490 Spanisch Literatur (B2-C1)
Ort: N.N
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.02.2019
210402 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: N.N
Samstag, 30.03..+Sonntag, 31.03.2019, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 30.03.2019
210403 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: B6, 23-25, Bauteil A, Raum A302
Samstag, 18.05..+Sonntag, 19.05.., jeweils 10.00-15.0 Uhr
Erstmals am: 18.05.2019
210404 Spanisch Grammatik: Subjuntivo und mehr (B2-C1)
Ort: B6, 23-25, Bauteil A, Raum A302
Samstag, 06.04..+Sonntag, 07.04.2019, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 06.04.2019
210408 Spanisch für das Büro (A2,1) (BzG)
Ort: L15,14 B110
Freitag,28.06.2019., 09.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 28.06.2019
210409 Spanisch für die Arbeit (A2,2) (BzG)
Ort: L15,14 B110
Freitag,05.07.2019., 09.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 05.07.2019

HWS 18/19 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200451 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200452 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200453 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 8.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200454 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 109
Mittwochs, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 10.10.2018
200455 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200456 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 10.09.2018
200457 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 13.09.2018
200458 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200459 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Samstags, 10.30-13.45 Uhr
Erstmals am: 13.10.2018
200460 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 10.09.2018
200461 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200462 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B001
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200463 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 22.10.2018
200464 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B111
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200465 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Mittwochs, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 12.09.2018
200466 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200467 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200468 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Donnerstags,19.00-20.30
Erstmals am: 13.09.2018
200469 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 22.10.2018
200470 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200471 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 12.09.2018
200472 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B001
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200473 Spanisch IV (A2,2)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200474 Spanisch IV (A2,2)
Ort: L15,14 B001
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200475 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 13.09.2018
200476 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 23.10.2018
200477 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 12.09.2018
200478 Spanisch V (B1,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Mittwochs, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 24.10.2018
200479 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200480 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 12.09.2018
200481 Spanisch VI (B1,2)
Ort: N.N
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200482 Spanisch VI (B1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200483 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200484 Spanisch VII (B2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200485 Spanisch VII (B2,1)
Ort: L15,14 B001
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200486 Spanisch VIII (B2,2)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200487 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 12.09.2018
200488 Spanisch Auffrischung II (B1)
Ort: L9,7 2.Stock 2.01
Freitags, 12.00-17.00 Uhr
Erstmals am: 12.10.2018
200489 Spanisch Auffrischung III (B2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200490 Spanisch Grammatik: Vergangenheitsformen
Ort: L15,14 B110
Freitags, 12.00-17.00 Uhr
Erstmals am: 09.11.2018
200491 Spanisch Konversation II (B2)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 11.09.2018
200492 Spanisch Konversation II (B2)
Ort: L15,14 B112
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200494 Spanisch Wortschatz (C1)
Ort: L15,14 B112
Dieser Kurs muss leider entfallen!
210403 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: B6, 23-25, Bauteil A, Raum A302
Samstag, 06.10.+Sonntag, 07.10.18, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 06.10.2018
210404 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: B6, 23-25, Bauteil A, Raum A302
Dieser Kurs muss leider entfallen!
210405 Spanisch Grammatik: Subjuntivo und mehr (B2-C1)
Ort: B6, 23-25, Bauteil A, Raum A302
Samstag, 20.10.+Sonntag, 21.10.2018, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 20.10.2018