Kursangebot Sprachkurse

FSS 2020 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200445 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200446 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200447 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 21.04.2020
200448 Spanisch I (A1,1)
Ort: L9,7 Erdgeschoss Raum 04
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200449 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Donnerstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200450 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B112
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200451 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Freitags, 13.45-17.00 Uhr
Erstmals am: 24.04.2020
200452 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Samstags, 10.30-13.45 Uhr
Erstmals am: 24.04.2020
200453 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 109
Freitags, 13:45-17:00 Uhr
Erstmals am: 27.03.2020
200454 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 08:30-10:00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200455 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 13:45-15:15 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200456 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Donnerstags, 15:30-17:00 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200457 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Mittwochs, 17:30-20:45 Uhr
Erstmals am: 22.04.2020
200458 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B112
Donnerstags, 19:00-20:30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200459 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200460 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Montags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 17.02.2020
200461 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.04.2020
200462 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Donnerstags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200463 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200464 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L9,7 Erdgeschoss Raum 04
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200465 Spanisch Konversation I (A2)
Ort: L15,14 B110
Donnerstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200466 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Montags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 17.02.2020
200467 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.04.2020
200468 Spanisch IV (A2,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 08:30-10:00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200469 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 10:15-11:45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200470 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 12:00-13:30 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200471 Spanisch Auffrischung II (B1)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200472 Spanisch Auffrischung III (B2)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200473 Spanisch Konversation II (B2)
Ort: L9,7 Erdgeschoss Raum 02
Dienstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200474 Spanisch Wortschatz (C1)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
210401 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: N.N
Samstag, 28.03.+Sonntag, 29.03.2020, jeweils 10:00-15:00 Uhr
Erstmals am: 28.03.2020
210402 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: N.N
Samstag, 09.05.+Sonntag, 10.05.2020, jeweils 10.00-15.0 Uhr
Erstmals am: 09.05.2020
210403 Spanisch leichte Konversation (A1-A2)
Ort: N.N
Samstag, 16.05.+Sonntag, 17.05.2020, jeweils 10:00-15:00 Uhr
Erstmals am: 16.05.2020
210404 Spanisch Grammatik: Subjuntivo und mehr (B2-C1)
Ort: N.N
Samstag, 25.04.+Sonntag, 26.04.2020, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 25.04.2020

HWS 19/20 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200449 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200450 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 10.09.2019
200452 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 15.10.2019
200453 Spanisch I (A1,1)
Ort: O 128
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200454 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 09.09.2019
200455 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 12.09.2019
200456 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Freitags, 13.45-17.00 Uhr
Erstmals am: 11.10.2019
200457 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Samstags, 10.30-13.45 Uhr
Erstmals am: 12.10.2019
200458 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Montags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 09.09.2019
200459 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 08.30-10.00 Uhr
Erstmals am: 10.09.2019
200460 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 10.09.2019
200461 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Donnerstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 12.09.2019
200462 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.10.2019
200463 Spanisch II (A1,2)
Ort: EW 163
Donnerstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 17.10.2019
200464 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B111
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200465 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 10.09.2019
200466 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200467 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Montags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.10.2019
200468 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200469 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 11.09.2019
200470 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200471 Spanisch Konversation I (A2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 10.09.2019
200472 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200473 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 10.09.2019
200474 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 11.09.2019
200475 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200476 Spanisch V (B1,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 22.10.2019
200477 Spanisch V (B1,1)
Ort: O 128
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200478 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200479 Spanisch Auffrischung II (B1)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 11.09.2019
200480 Spanisch Auffrischung III (B2)
Ort: L15,14 B109
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 12.09.2019
200481 Spanisch Konversation II (B2)
Ort: O 128
Dienstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 10.09.2019
200482 Spanisch Wortschatz (C1)
Ort: L15,14 B109
Donnerstags, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 12.09.2019
210401 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: EO 256
Dieser Kurs muss leider entfallen!
210402 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: EW 165
Samstag, 09.11.+Sonntag, 10.11.2019, jeweils 10.00-15.0 Uhr
Erstmals am: 09.11.2019
210403 Spanisch Grammatik: Subjuntivo und mehr (B2-C1)
Ort: EW 163
Dieser Kurs muss leider entfallen!