Kursangebot Sprachkurse

FSS 2020 Reguläre Kurse

Kursnummer Kursname Termine
200445 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 10.15-11.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200446 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Dienstags, 12.00-13.30 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200447 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Dienstags, 17.30-20.45 Uhr
Erstmals am: 21.04.2020
200448 Spanisch I (A1,1)
Ort: L9,7 Erdgeschoss Raum 04
Dienstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200449 Spanisch I (A1,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Donnerstags, 13.45-15.15 Uhr
Erstmals am: 27.02.2020
200450 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B112
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200451 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B001
Freitags, 13.45-17.00 Uhr
Erstmals am: 24.04.2020
200452 Spanisch I (A1,1)
Ort: L15,14 B110
Samstags, 10.30-13.45 Uhr
Erstmals am: 25.04.2020
200453 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 109
Freitags, 13:45-17:00 Uhr
Erstmals am: 24.04.2020
200454 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B110
Dienstags, 08:30-10:00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200455 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B001
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200456 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Donnerstags, 15:30-17:00 Uhr
Erstmals am: 27.02.2020
200457 Spanisch II (A1,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 111
Mittwochs, 17:30-20:45 Uhr
Erstmals am: 22.04.2020
200458 Spanisch II (A1,2)
Ort: L15,14 B112
Donnerstags, 19:00-20:30 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200459 Spanisch III (A2,1)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200460 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Montags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 17.02.2020
200461 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Montags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 20.04.2020
200462 Spanisch III (A2,1)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Donnerstags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 27.02.2020
200463 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 19.00-20.30 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200464 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: L9,7 Erdgeschoss Raum 04
Dienstags, 15.30-17.00 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200465 Spanisch Konversation I (A2)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200466 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200467 Spanisch IV (A2,2)
Ort: B6, 30-32,E-F, Raum 210
Dienstags, 17.15-20.30 Uhr
Erstmals am: 21.04.2020
200468 Spanisch IV (A2,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 08:30-10:00 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200469 Spanisch V (B1,1)
Ort: L15,14 B110
Dieser Kurs muss leider entfallen!
200470 Spanisch VI (B1,2)
Ort: L15,14 B110
Mittwochs, 12:00-13:30 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200471 Spanisch Auffrischung II (B1)
Ort: L15,14 B112
Mittwochs, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 19.02.2020
200472 Spanisch Auffrischung III (B2)
Ort: L15,14 B111
Donnerstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 20.02.2020
200473 Spanisch Konversation II (B2)
Ort: L9,7 Erdgeschoss Raum 02
Dienstags, 17.15-18.45 Uhr
Erstmals am: 18.02.2020
200474 Spanisch Wortschatz (C1)
Ort: L15,14 B111
Dieser Kurs muss leider entfallen!
210401 Spanisch Auffrischung I (A2)
Ort: EW 165
Samstag, 23.05.+Sonntag, 24.05.2020, jeweils 10:00-15:00 Uhr
Erstmals am: 23.05.2020
210402 Spanisch Auffrischung II (B1-B2)
Ort: B6,30-32,E-F, Raum 109
Samstag, 09.05.+Sonntag, 10.05.2020, jeweils 10.00-15.0 Uhr
Erstmals am: 09.05.2020
210403 Spanisch leichte Konversation (A1-A2)
Ort: SO 133
Samstag, 16.05.+Sonntag, 17.05.2020, jeweils 10:00-15:00 Uhr
Erstmals am: 16.05.2020
210404 Spanisch Grammatik: Subjuntivo und mehr (B2-C1)
Ort: B6,30-32, E-F, Raum 212
Samstag, 25.04.+Sonntag, 26.04.2020, 10.00-15.00 Uhr
Erstmals am: 25.04.2020